الکترونیک

واحد پروژه و توسعه مهندسی

الکترونیک

گروه شرکت های اتوماسیون شرق باتوجه به سالها فعالیت در زمینه برق و الکترونیک و با گردآوری مجموعه ای از مهندسان، تکنسینها و نیروهای انسانی متخصص توانایی فنی خود را در این حوزه مهندسی  به اثبات رسانده است .

از پروژه های شاخص می توان به :

1 - تعمیر و پشتیبانی سیستم برق اضطراری 140 تقاطع در سطح شهر مشهد

 

2 - طراحي ساخت و اجراي سيستم برق قدرت و كنترل (Profibus SIEMENS) كارخانه  1Mw كود گوگرد گرانوله آلي از كمپوست(EPC)

 


3 . نصب و راه اندازی سیستم های برق اضطراری شعب بانک های قوامین و حکمت ایرانیان  در سطح استان خراسان رضوی

 

اشاره نمود.

 

در ادامه جهت آشنایی با دیگر پروژه های حوزه برق و الکترونیک  اجرا شده توسط گروه شرکت های اتوماسیون شرق روی عبارت زیر کلیک نمایید.

پروژه های اجرای شده توسط واحد مهندسی برق و الکترونیک گروه شرکت های اتوماسیون شرق