اخبار

احراز صلاحیت و رتبه سه شرکت های انفورماتیکی

اخبار

گروه شرکت های اتوماسیون شرق موفق به احراز صلاحیت و رتبه سه شرکت های انفورماتیکی در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید.

شایان ذکر است که گروه شرکت های اتوماسیون شرق موفق به کسب گواهی صلاحیت از استانداری ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال های گذشته گردیده است . همچنین این شرکت از اعضای فعال انجمن های صنفی رایانه ای خراسان رضوی و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور نیز می باشد.

 


Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/autoshi1/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/5c20b88a2d163ad0610b17be1667f98bce34f8f6', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"VwTdHnwmkurhm9INYJOgiwQEMHFgRig16xphuS7C";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/20";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213033;s:1:"c";i:1524213033;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/5c20b88a2d163ad0610b17be1667f98bce34f8f6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"VwTdHnwmkurhm9INYJOgiwQEMHFgRig16xphuS7C";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/20";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213033;s:1:"c";i:1524213033;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/5c20b88a2d163ad0610b17be1667f98bce34f8f6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"VwTdHnwmkurhm9INYJOgiwQEMHFgRig16xphuS7C";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/20";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213033;s:1:"c";i:1524213033;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5c20b88a2d163ad0610b17be1667f98bce34f8f6', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"VwTdHnwmkurhm9INYJOgiwQEMHFgRig16xphuS7C";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/20";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213033;s:1:"c";i:1524213033;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58