اخبار

احراز صلاحیت و رتبه سه شرکت های انفورماتیکی

اخبار

گروه شرکت های اتوماسیون شرق موفق به احراز صلاحیت و رتبه سه شرکت های انفورماتیکی در زمینه شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی از سازمان برنامه و بودجه کشور گردید.

شایان ذکر است که گروه شرکت های اتوماسیون شرق موفق به کسب گواهی صلاحیت از استانداری ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سال های گذشته گردیده است . همچنین این شرکت از اعضای فعال انجمن های صنفی رایانه ای خراسان رضوی و انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی کشور نیز می باشد.