فناوری ارتباطات

بازرگانی

فناوری ارتباطات

گروه شرکت های اتوماسیون شرق  با داشتن نمايندگی شركت داده پردازی ايران ارائه دهنده تجهيزات Access پر ظرفيت با تكنولوژی Cross Connection به نام Tainet می باشد . كه رنج وسيعی از اين تجهيزات را بر روی فيبر نوری و سيم مسی ارائه می دهند و در آينده نزديك به صورت سيستم های مجتمع توليد خواهندشد.

Tainet 800 , 3600 , 3820  مدلهايی از اين محصولات هستند كه تعداد اسلاتهای متفاوتی را برای انواع اينترنيس از قبيل XDSL و همچنين E1 ، V35 ، FX ، E&M و Fiber  در اختيار می گذارد. اين سيستم ها دارای نرم افزار مديريت مركزی O&M بوده كه دسترسی از طريق شبكه به كليه تجهيزات را جهت مانيتورينگ ، تنظيمات و ثبت وقایع  فراهم می آورد. ارتباط مستقيم با سرور ديتابیس داشته و از اينترنيس گرافيكی (GUI) برخوردار است.

 این شركت به عنوان يكی از بزرگترين IDC های ايران،  به بانك ها و موسسات بزرگ فرهنگی سرويس ارائه می نمايد و آمادگی نصب Data center محلی برای سازمانهای مختلف دارد.

دیگر محصولات این شرکت عبارتند از :

  • نمایندگی تجهیزات SONY
  • نمایندگی تجهیزات HP
  • نمایندگی تجهیزات Tellabs
  • نمایندگی تجهیزات Cisco