اخبار

سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال

اخبار

 

من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» قرار میدهم؛

 

یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند. مطالبه‌ی من و مطالبه‌ی مردم از مسئولین عزیز و محترم این است که بر روی این دو نقطه متمرکز بشوند و کارها را با برنامه‌ریزی انجام بدهند و ان‌شاءالله در پایان سال نتایج آن را بتوانند به مردم گزارش کنند.

 

 

  پیام رهبر معظم انقلاب بمناسبت آغاز سال ۱۳۹۶


Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/autoshi1/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/86b035384159a5f7591e35a7385e834c19b781d8', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pNgNV0TRvQ2RkxqyY0M8g8GvhfDQYIT6EKujBbXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/17";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213049;s:1:"c";i:1524213049;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/86b035384159a5f7591e35a7385e834c19b781d8', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pNgNV0TRvQ2RkxqyY0M8g8GvhfDQYIT6EKujBbXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/17";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213049;s:1:"c";i:1524213049;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/86b035384159a5f7591e35a7385e834c19b781d8', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pNgNV0TRvQ2RkxqyY0M8g8GvhfDQYIT6EKujBbXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/17";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213049;s:1:"c";i:1524213049;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('86b035384159a5f7591e35a7385e834c19b781d8', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"pNgNV0TRvQ2RkxqyY0M8g8GvhfDQYIT6EKujBbXz";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/17";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213049;s:1:"c";i:1524213049;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58