اخبار

پنجمین دورهمی اعضای مرکز رشد ICT‌ پارک علم و فناوری خراسان

اخبار

پنجمین دورهمی اعضای مرکز رشد ICT‌ پارک علم و فناوری خراسان با حضور تعدادی از شرکت ها و مسئولین مرکز رشد برگزار شد. در این رویداد که به میزبانی شرکت فرارسانه اتوماسیون شرق برگزار شد، ابتدا تعدادی از شرکت های تازه پذیرش شده در مرکز رشد به معرفی خود و توان و تخصص خود پرداختند. سپس آقای صادق فر، مشاور مدیریت مرکز رشد با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان به ارائه مطلب پرداختند. در ادامه نیز از یکی از محصولات شرکت ها با عنوان نرم افزار مدیریت مالی همراه فرابانک رونمایی شد و مقرر شد نسخه اولیه این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. در انتها نیز اعضای شرکت کننده در مراسم به تبادل نظر و انتقال تجربیات با یکدیگر پرداختند.
لازم به توضیح است که دورهمی شرکت های مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان هر چند ماه و به میزبانی یکی از شرکت های عضو برگزار می گردد.