اخبار

انعقاد تفاهم نامه با شرکت التکس قزاقستان

اخبار

تفاهم نامه ای مشترک به منظور توسعه فناوري و همكاري هاي دانش بنيان مابین شرکت فرارسانه اتوماسیون شرق با شرکت التکس از شرکت های قزاقستان منعقد شد.

 در نشستی که مدیرعامل شرکت التکس نورلان ژانیبکو و معاون شرکت مخابرات ایران ملک جعفریان حضور داشتند هدف ازتنظیم این تفاهم‌نامه راایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان بیان کردند. با توجه به بررسی هایی که مرکز مبادلات ایران و قزاقستان انجام داده اند تصمیم گرفته شد شرکت التکس و شرکت فرارسانه اتوماسیون شرق در زمینه تجهیزات مخابراتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و تجهیزات زیر ساخت مخابراتی به ایران وارد شود.

 در این نشست دو شرکت متعهد شدند به تعهداتی در قبال یکدیگر عمل کنند و تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید.