اخبار

انعقاد تفاهم نامه با شرکت التکس قزاقستان

اخبار

تفاهم نامه ای مشترک به منظور توسعه فناوري و همكاري هاي دانش بنيان مابین شرکت فرارسانه اتوماسیون شرق با شرکت التکس از شرکت های قزاقستان منعقد شد.

 در نشستی که مدیرعامل شرکت التکس نورلان ژانیبکو و معاون شرکت مخابرات ایران ملک جعفریان حضور داشتند هدف ازتنظیم این تفاهم‌نامه راایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بین ایران و قزاقستان بیان کردند. با توجه به بررسی هایی که مرکز مبادلات ایران و قزاقستان انجام داده اند تصمیم گرفته شد شرکت التکس و شرکت فرارسانه اتوماسیون شرق در زمینه تجهیزات مخابراتی با یکدیگر همکاری داشته باشند و تجهیزات زیر ساخت مخابراتی به ایران وارد شود.

 در این نشست دو شرکت متعهد شدند به تعهداتی در قبال یکدیگر عمل کنند و تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید.


Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 109: file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 109
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 262 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/autoshi1/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '109', array('path' => '/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/402c9b10ad88148de9c672ba2ed688509ccc4a2a', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"B7irH300he9HDd6IFoBCPtn4ZKFagNKBjp59FcDP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/13";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213124;s:1:"c";i:1524213124;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/402c9b10ad88148de9c672ba2ed688509ccc4a2a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"B7irH300he9HDd6IFoBCPtn4ZKFagNKBjp59FcDP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/13";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213124;s:1:"c";i:1524213124;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 109
  4. at Filesystem->put('/home/autoshi1/public_html/storage/framework/sessions/402c9b10ad88148de9c672ba2ed688509ccc4a2a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"B7irH300he9HDd6IFoBCPtn4ZKFagNKBjp59FcDP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/13";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213124;s:1:"c";i:1524213124;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('402c9b10ad88148de9c672ba2ed688509ccc4a2a', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"B7irH300he9HDd6IFoBCPtn4ZKFagNKBjp59FcDP";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:25:"http://auto-sh.ir/post/13";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1524213124;s:1:"c";i:1524213124;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58